หน้าแรก

GRIDER

” ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถผลิตพลังงานได้ แต่ทุกคนสามารถลดการใช้พลังงานได้ “

GRIDER ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้โมเดล (ESCO) Energy Service Company ในการดำเนินโครงการ โดยให้บริการแบบ Turnkey Project. ทั้ง Energy Efficiency. และ Renewable Energy. รวมไปถึงให้บริการงาน Engineering. และ Environment.

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / Key Success Factor
1. การออกแบบที่เหมาะสม (Reasonable)
2. เลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (High Efficiency)
3. บริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Know-how) to (Optimization)
4. มีแผนการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ (Systematic Maintenance)

ปรัชญา / Philosophy
มุ่งมันทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

วิสัยทัศน์ / Vision
เป็นกำลังหลักในการผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผล ในหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ที่สำคัญในการช่วยลดภาวะโลกร้อ

เป้าหมาย / Target
เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต และพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทย

พันธกิจ / Mission
ที่ปรึกษา/วิทยากร ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมพลังงานเชิงลึก
บริหารโครงการประหยัดพลังงานทุกรูปแบบ 
– ตรวจวัดพิสูจน์ผลตามมาตรฐานสากล

การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการ

รายนามลูกค้า / Customer List
Project

1. บริษัท สยาม ฮิลล์ จำกัด (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม)
2. บริษัท บางบอน พลาสติค กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงาน)
4. บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท สยาม ฮาร์เวสท์ จำกัด
7. บริษัท ยู-อินดัสเทรียลเทค จำกัด

8. บริษัท สตีล แอดวานซ์ จำกัด
9. บริษัท สุระศิริ จำกัด
10. บริษัท เอส เจ อินดัสเตรียล 2000 (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท เทลซัน กรีนพาวเวอร์ เทค จำกัด

12. บริษัท เค.เอ็น. โปรแพ็ค จำกัด
13. บริษัท วิชั่นดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

14. บริษัท ออนไทม์ ทรานสปอร์ต จำกัด
15. บริษัท ศรีฟ้า โฟรเซนฟู้ด จำกัด
16. บริษัท เค แอนด์ โอ ซิสเต็มส์ แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

17. การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานบางพูด นนทบุรี)
18. บริษัท ดี เทคคอน จำกัด
19. บริษัท ธีรธาดา จำกัด
20. บริษัท เอเชียนโซลาร์ จำกัด

21. มูลนิธิสุธาสินีน้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน
22. บริษัท ติ่ง ฟง ฟู้ดส์ จำกัด

23. บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
24. บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจการฟ้ารุ่ง
26. บริษัท ทีเอ็นเค อินเตอร์เนชั่นแนล อีโวลูชั่นส์ จำกัด
27. บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
28. บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
29. บริษัท ทูบาเซคซ์ อวาจิ (ประเทศไทย) จำกัด

30. บริษัท พีเอดีเอส จำกัด

31. บริษัท เคเอ็นเอ็น พลาสแพค จำกัด
32. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
33. บริษัท ออลเทอร์เทค จำกัด
34. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
35. บริษัท ทวีมงคลก่อสร้าง (2000) จำกัด
36. บริษัท ไพรเวท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เบญจจินดา กรุ๊ป)
37. บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด
38. บริษัท เอ็นเนอร์เทคเจอร์ จำกัด
38. บริษัท เอ็นโคเทค จำกัด
39. บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด

40. บริษัท เซฟเวอร์รัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Trading
1. ร้านพระแท่นการช่าง
2. กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
3. บริษัท เอ ซี อี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
4. บริษัท ไดสตาร์ไทย จำกัด
5. บริษัท เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำกัด
6. สภากาชาดไทย (ศูนย์วิจัยโรคเอดส์)
7. บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
8. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. บริษัท เออเซ็ล (ประเทศไทย) จำกัด
11. บริษัท ไทยธนารักษ์ 2508 จำกัด
12. บริษัท ลาล่าบิวตี้ จำกัด
13. บริษัท รักษาความปลอดภัย อินเตอร์ การ์ดกรุ๊พ (ประเทศไทย) จำกัด
14. บริษัท แม็กซิม พริ้นติ้ง จำกัด
15. บริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
16. บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด
17. บริษัท 127 จำกัด
18. บริษัท รีเฟล็กซ์ แพคเจ็จจิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
19. บริษัท ไทยซิน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
20. โรงพยาบาลยางสีสุราช
21. บริษัท น้ำดื่มไพลิน จำกัด
22. บริษัท อิออส การ์ด เทคโนโลยี จำกัด
23. นิติบุคคลอาคารชุด แบงค์คอก ฮอไรซอน เพชรเกษม
24. บริษัท พีพี วอเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
25. บริษัท ไฟฟ้าทีม จำกัด
26. บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด
27. ห้างหุ้นส่วน รวิสรา เอ็กซ์เพรส
28. บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
29. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็นวาย เมตไลน์
30. บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

31. โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

Home
1. ร้านอัปปายะ วังนันทอุทยาน
2. บ้านคุณอริญรดา หมู่บ้าน ลัดดารมย์ อิลิแกนซ์ ราชพฤกษ์
3. บ้านคุณจาว หมู่บ้าน ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา
4. บ้านคุณหนุ่ม หมู่บ้าน ชวนชื่นซิตี้ รามอินทรา
5. อู่ SANJA AUTO SERVICE ซ.วัดส้มเกลี้ยง บางกรวย

Consulting
1. บริษัท เจประทานพร 2003 จำกัด

Blacklist
1. บริษัท ยูเนี่ยน วอลส์ จำกัด

เกี่ยวกับเรา

We’re GRIDER
……….ทำงานด้านอนุรักษ์พลังงาน เสมือนบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) Energy Service Company ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมไปถึงสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
……….ใช้มาตรฐานสากล IPMVP ในการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน: International Performance Measurement and Verification Protocol และทางกระทรวงพลังงานได้บรรจุ IPMVP เป็นระเบียบวิธีการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานของประเทศไทย
……….ใช้ Third Party ในการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน จากบริษัท/ห้องLab ที่ให้บริการทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ จากทีมอาจารย์ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน หรือจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่ลูกค้าเชื่อมั่น
……….มีการรับรองผลการตรวจวัดพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน IPMVP อีกครั้งโดย ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


จุดแข็งของเรา / Strength of Us
* ให้บริการครบวงจรด้านวิศวกรรมพลังงาน
* มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการใช้พลังงานทุกประเภท
* ให้บริการโครงการประหยัดพลังงานแบบ Turnkey Project
* ให้บริการโครงการประหยัดพลังงานทั้งด้าน Energy Efficiency และ Renewable Energy
* มีผลตอบแทนโครงการประหยัดพลังงานสูง ROI > 150%, IRR > 15% คืนทุนเร็ว
* พร้อมจัดหากองทุนทั้งภาครัฐ และ เอกชน สำหรับการดำเนินโครงการ
* การันตีผลประหยัด

* ประโยชน์ส่วนเพิ่ม / Additional Benefits
……….ดำเนินการขอใช้สิทธิ Subsidy 20% และ 30% เพื่อสนับสนุนการลงทุนอุปกรณ์ เครื่องจักร สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการขอใช้สิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% ให้แก่ทีมผู้เชี่ยวชาญในกรณีการศึกษา วิจัยโครงการ ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองติดตั้ง โครงการลดหย่อนภาษี 2.5 ท่า การขอคืนภาษีนำเข้าเครื่องจักร รวมไปถึงโครงการพิเศษอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เป็นไปตามประกาศกระทรวง


Academic Standing / Business Partner
* สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 4751197 SP
* ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย เลขที่ ทน7140
* เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน ทะเบียน กสร.จปง.106-004401
* ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ทะเบียน มทค.2-62-011

* คุณวุฒิวิชาชีพชั้น3 สาขาวิชาชีพพลังงาน และพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมกระบวนการผลิตไฟฟ้า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เลขที่ PQCN-GPW-GEN-0-313105-A-64/000013
* MoU วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (โครงการทวิภาคี และมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม)
* MoU บริษัท เทลซัน กรีนพาวเวอร์ เทค จำกัด ภายใต้การควบคุมของ บริษัท โจงลี่ เทลซัน โซลาร์ ไทยแลนด์ จำกัด รวมไปถึงการศึกษาดูงานการติดตั้งระบบ Solar Cell (Roof Top, Ground Mount, Floating) และเยี่ยมชมโรงงานเพื่อดูกระบวนการผลิตแผง Solar Cell ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


วุฒิบัตร / Certification
√ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ
√ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์และแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวล
√ ด้านการลดค่าไฟฟ้าในโรงานอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลเชิงสถิติ
√ ด้านมาตรฐานการเป็นบริษัทจัดการพลังงาน

√ ด้านยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ
√ ด้าน ISO
√ ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเละเทคโนโลยีใหม่ๆ


ประวัติบริษัท / Company History
……….บริษัท กริดเดอร์ จำกัด  เป็นบริษัทคนไทย  ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน โดยผสานด้านเทคโนโลยีและด้านการเงินเข้าด้วยกัน เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในด้านการลงทุน และเกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผล 
……….บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 โดยคุณกฤษฎิ์ นิลบท ร่วมกับ ทีมวิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำโครงการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยการปรับปรุง ปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กับระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรต่างๆ ขององค์กรให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง  การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  การบริหารจัดการ (Know how) การนำความร้อน-ความเย็นเหลือทิ้งกลับมาใช้  รวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้น  ควบคู่กับจุดคุ้มทุนโครงการที่ดี  มีผลตอบแทนโครงการอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
……….ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมต่างๆ หลากหลายประเภท ทำให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมพลังงานอย่างลึกซึ้ง ผนวกกับความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และด้านวิศวกรรมพลังงานเชิงลึก จึงทำให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้พลังงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  และออกแบบระบบสำหรับการบริหารจัดการพลังงานให้ดียิ่งขึ้น ออกแบบเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต  เป็นผลทำให้ลดต้นทุนด้านพลังงาน  และยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย